opiekamedyczna.info

Centrum Diagnostyki Medycznej Multi-Med

ul. Okopowa 33
01-059 Warszawa
tel. 22 636 47 74

Dziedzina medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Ginekologia onkologiczna
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Urologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Gastroenterologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
Specjalność
 • Pracownia USG
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia patologii ciąży
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Ambulatorium ogólne
 • Ambulatorium okulistyczne
 • Ambulatorium stomatologiczne
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia andrologiczna
 • Poradnia chorób tarczycy
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia RTG
Funkcje ochrony zdrowia
 • USG
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe
 • Szczepienia
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Badania laboratoryjne
 • Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Położnictwo i ginekologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
USG

Poradnia pediatryczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia patologii ciąży
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Ambulatorium ogólne
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Pielęgniarstwo zachowawcze
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe, Szczepienia

Ambulatorium okulistyczne
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe

Ambulatorium stomatologiczne
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Pozostałe

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia andrologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tarczycy
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia dermatologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia RTG
ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka


Komentarze
Polityka Prywatności