opiekamedyczna.info

Centrum Diagnostyki Medycznej Multi-Med Filia nr 5

ul. Grochowska 234/240
04-368 Warszawa
tel. 22 636 47 74

Dziedzina medyczna
 • Nefrologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Audiologia i foniatria
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Medycyna pracy
 • Medycyna transportu
 • Neurologia
 • Kardiologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Gastroenterologia
 • Endokrynologia
 • Choroby płuc
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Surdologopedia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Neurochirurgia
 • Pediatria
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia psychologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania laboratoryjne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • USG

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Medycyna pracy, Medycyna transportu
Medycyna pracy, Badania kierowców, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Medycyna pracy
Badania kierowców

Poradnia urologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Choroby wewnętrzne
USG

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Surdologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Grochowska 234/240, 04-368 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności