opiekamedyczna.info

Wieloprofilowy Szpital Kliniczny

ul. Aleja Wincentego Witosa 26
45-401 Opole
tel. 77 452 07 45

Dziedzina medyczna
 • Kardiologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Urologia
 • Nefrologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Gastroenterologia
 • Diabetologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Alergologia
 • Medycyna ratunkowa
 • Transfuzjologia kliniczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiochirurgia
 • Pediatria
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Audiologia i foniatria
 • Neonatologia
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Rehabilitacja medyczna
Specjalność
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Oddział chirurgii naczyniowej
 • Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Oddział urologiczny
 • Pracownia endoskopii
 • Oddział nefrologiczny
 • Stacja dializ
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Pracownia hemodynamiki
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Izba przyjęć szpitala
 • Blok operacyjny
 • Pracownia urodynamiczna
 • Pracownia serologiczna
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Oddział kardiochirurgiczny
 • Oddział pediatryczny
 • Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
 • Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Oddział alergologiczny
 • Oddział endokrynologiczny
 • Oddział rehabilitacji narządu ruchu
 • Pracownia USG
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie stacjonarne
 • Endoskopia
 • Usługi w zakresie dializowania
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Diagnostyka obrazowa
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział okulistyczny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Okulistyka
Leczenie stacjonarne

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Otorynolaryngologia
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii naczyniowej
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Chirurgia dziecięca
Leczenie stacjonarne

Oddział neurochirurgiczny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie stacjonarne

Oddział urologiczny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Urologia
Leczenie stacjonarne

Pracownia endoskopii
ul. Aleja Wincentego Witosa 26 45-401 Opole
Urologia
Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział nefrologiczny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Nefrologia
Leczenie stacjonarne

Stacja dializ
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Nefrologia
Usługi w zakresie dializowania, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział kardiologiczny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Kardiologia
Leczenie stacjonarne

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Kardiologia, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Pracownia hemodynamiki
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Gastroenterologia, Diabetologia, Choroby wewnętrzne, Endokrynologia, Alergologia
Leczenie stacjonarne

Pracownia endoskopii
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Choroby wewnętrzne
Endoskopia

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Izba przyjęć szpitala
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Blok operacyjny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Anestezjologia i intensywna terapia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia urodynamiczna
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia serologiczna
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Transfuzjologia kliniczna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Gastroenterologia, Nefrologia, Otorynolaryngologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Urologia, Endokrynologia, Kardiochirurgia, Chirurgia naczyniowa, Pediatria, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Medycyna ratunkowa, Neurochirurgia, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia ogólna, Kardiologia, Choroby wewnętrzne, Anestezjologia i intensywna terapia, Diabetologia, Chirurgia dziecięca, Alergologia, Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne, Diagnostyka obrazowa, Usługi w zakresie dializowania, Leczenie stacjonarne

Oddział kardiochirurgiczny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Kardiochirurgia
Leczenie stacjonarne

Oddział pediatryczny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Pediatria, Endokrynologia, Alergologia
Leczenie stacjonarne

Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Anestezjologia i intensywna terapia, Neonatologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne

Pracownia elektrofizjologii
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Nefrologia
Usługi w zakresie dializowania

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Aleja Wincentego Witosa 26 45-401 Opole
Kardiologia
Tomografia komputerowa, Rezonans magnetyczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Aleja Wincentego Witosa 26 45-401 Opole
Anestezjologia i intensywna terapia, Kardiochirurgia
Leczenie stacjonarne

Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
ul. Aleja Wincentego Witosa 26 45-401 Opole
Gastroenterologia dziecięca, Pediatria, Diabetologia
Leczenie stacjonarne

Oddział gastroenterologiczny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26 45-401 Opole
Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział alergologiczny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26 45-401 Opole
Alergologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział endokrynologiczny
ul. Aleja Wincentego Witosa 26 45-401 Opole
Diabetologia, Endokrynologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział rehabilitacji narządu ruchu
ul. Aleja Wincentego Witosa 26 45-401 Opole
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna

Pracownia USG
ul. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole
Kardiologia
USG


Komentarze
Polityka Prywatności