opiekamedyczna.info

Amber Dent-Med

ul. Tyniecka 28
71-019 Szczecin
tel. 91 483 44 64

Dziedzina medyczna
 • Okulistyka
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Protetyka stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Dermatologia i wenerologia
 • Pediatria
 • Zdrowie publiczne
 • Stomatologia dziecięca
 • Periodontologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Rehabilitacja medyczna
Specjalność
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Dział oświaty i promocji zdrowia
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział oświaty i promocji zdrowia
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Zdrowie publiczne
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Chirurgia ogólna, Chirurgia dziecięca, Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Tyniecka 28, 71-019 Szczecin
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności