opiekamedyczna.info

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii 2

ul. Dyrekcyjna 33/F
50-528 Wrocław
tel. 71 332 36 70

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Seksuologia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Neurologopedia
 • Choroby wewnętrzne
 • Geriatria
 • Medycyna pracy
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia leczenia bólu dla dzieci
 • Poradnia psychogeriatryczna
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
 • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
 • Poradnia psychosomatyczna
 • Poradnia psychosomatyczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia dla dzieci
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu dla dzieci
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychogeriatryczna
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia nerwic
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychosomatyczna
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychosomatyczna dla dzieci
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci
ul. Dyrekcyjna 33/F, 50-528 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności