opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne MedHeart

ul. Armii Krajowej 27
62-035 Kórnik
tel. 502 676 411

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Otorynolaryngologia
 • Kardiochirurgia
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Surdologopedia
 • Psychologia kliniczna
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Okulistyka
 • Seksuologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Szczepienia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Chirurgia dziecięca, Chirurgia ogólna, Neurologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Chirurgia naczyniowa, Endokrynologia, Kardiologia, Otorynolaryngologia
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Chirurgia ogólna, Kardiochirurgia, Pielęgniarstwo internistyczne, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia naczyniowa, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Chirurgia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Surdologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Pielęgniarstwo internistyczne
Usługi pielęgnacyjne

ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Pielęgniarstwo pediatryczne
Usługi pielęgnacyjne

Poradnia alergologiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Surdologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Armii Krajowej 27, 62-035 Kórnik
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności