opiekamedyczna.info

Leszczyńskie Centrum Medyczne "VENTRICULUS" Sp. z o.o. - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

ul. Słowiańska 41
64-100 Leszno
tel. 65 520 65 80

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Gastroenterologia
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Okulistyka
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia onkologiczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna
 • Zdrowie publiczne
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Neonatologia
 • Neurochirurgia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Neurologia dziecięca
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Onkologia kliniczna
 • Pediatria
 • Psychiatria
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Seksuologia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Patomorfologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Periodontologia
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Angiologia
 • Choroby zakaźne
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia USG
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia mammografii
 • Pracownia RTG
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii ręki
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia leczenia niepłodności
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Pracownia urodynamiczna
 • Pracownia densytometryczna
 • Pracownia protetyki dentystycznej
 • Pracownia histopatologii
 • Poradnia stomatologiczna
 • Dział oświaty i promocji zdrowia
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia patologii ciąży
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia leczenia zeza
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Badania laboratoryjne
 • Inne
 • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
 • USG
 • Endoskopia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Badania kierowców
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Szczepienia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Przedmioty protetyki stomatologicznej
 • Histopatologia
 • Cytologia

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Diagnostyka laboratoryjna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne, Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego, USG

Pracownia endoskopii
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Gastroenterologia, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Urologia, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Okulistyka, Anestezjologia i intensywna terapia, Otorynolaryngologia dziecięca, Otorynolaryngologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Chirurgia naczyniowa
Endoskopia

Pracownia mammografii
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia RTG
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta, Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Medycyna pracy
Badania kierowców, Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia hepatologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Gastroenterologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ręki
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Gastroenterologia, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Zdrowie publiczne
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia ginekologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Położnictwo i ginekologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia niepłodności
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Medycyna rodzinna
Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Medycyna rodzinna
Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Punkt szczepień
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Alergologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neonatologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Neonatologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Neurochirurgia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia osteoporozy
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Okulistyka
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stomatologiczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia wad postawy
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Gastroenterologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Neurologia dziecięca, Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Położnictwo i ginekologia
Leczenie w domu pacjenta, USG, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Otorynolaryngologia dziecięca, Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia dermatologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia pediatryczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Psychiatria dzieci i młodzieży, Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia reumatologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia urologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Urologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Kardiologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Kardiologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Kardiologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Choroby płuc
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Medycyna pracy
Inne

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Tomografia komputerowa

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia nerwic
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Seksuologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia urodynamiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Inne

Pracownia densytometryczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Endokrynologia, Reumatologia, Chirurgia ogólna
Inne

Pracownia protetyki dentystycznej
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Protetyka stomatologiczna
Przedmioty protetyki stomatologicznej

Pracownia histopatologii
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Patomorfologia
Histopatologia, Cytologia

Poradnia stomatologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Protetyka stomatologiczna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca, Periodontologia, Chirurgia stomatologiczna, Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Dział oświaty i promocji zdrowia
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Dział oświaty i promocji zdrowia
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Dział oświaty i promocji zdrowia
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Zdrowie publiczne
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Oświata i promocja zdrowia

Dział oświaty i promocji zdrowia
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Dział oświaty i promocji zdrowia
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Zdrowie publiczne
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Kardiologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Angiologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia patologii ciąży
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Położnictwo i ginekologia
Leczenie w domu pacjenta, USG, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zeza
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno
Inne


Specjalizacja: Dział oświaty i promocji zdrowia, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium), Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia hematologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia leczenia zeza, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia patologii ciąży, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia proktologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia stomatologiczna, Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Pracownia densytometryczna, Pracownia endoskopii, Pracownia histopatologii, Pracownia mammografii, Pracownia protetyki dentystycznej, Pracownia rezonansu magnetycznego, Pracownia RTG, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia urodynamiczna, Pracownia USG, Punkt szczepień
Komentarze
Polityka Prywatności