opiekamedyczna.info

Ambulatorium SPZZOZ w Staszowie

ul. 11 Listopada 78
28-200 Staszów
tel. 15 864 85 39

Dziedzina medyczna
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Choroby płuc
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Położnictwo i ginekologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Geriatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna ratunkowa
 • Neurologia
 • Audiologia i foniatria
 • Medycyna rodzinna
 • Diabetologia
 • Medycyna pracy
 • Chirurgia onkologiczna
 • Reumatologia
Specjalność
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Pracownia endoskopii
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia urodynamiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia geriatryczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
 • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • Poradnia logopedyczna
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endoskopia
 • Inne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja dzienna
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia endokrynologiczna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Gastroenterologia
Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Gastroenterologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Gastroenterologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Choroby płuc
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia urodynamiczna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Gastroenterologia
Endoskopia

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Wschodnia 23, 28-200 Staszów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Wschodnia 23, 28-200 Staszów
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Choroby wewnętrzne
Pozostała opieka ambulatoryjna

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Wschodnia 23, 28-200 Staszów
Medycyna ratunkowa
Wyjazdowa pomoc lekarska

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. Wschodnia 23, 28-200 Staszów
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Generała Antoniego Madalińskiego 1, 28-230 Połaniec
Medycyna ratunkowa
Wyjazdowa pomoc lekarska

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Neurologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Kardiologia
Inne

Poradnia logopedyczna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Wschodnia 23, 28-200 Staszów
Medycyna ratunkowa
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Poradnia diabetologiczna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Choroby wewnętrzne, Diabetologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Medycyna rodzinna
Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Poradnia kardiologiczna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Wschodnia 23, 28-200 Staszów
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Wschodnia 23, 28-200 Staszów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności