opiekamedyczna.info

Ambulatorium i Diagnostyka

ul. Nowogardzka 2
72-100 Goleniów
tel. 91 466 43 01

Dziedzina medyczna
 • Nefrologia
 • Kardiologia
 • Gastroenterologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Neonatologia
 • Medycyna rodzinna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Geriatria
 • Reumatologia
 • Medycyna paliatywna
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Specjalność
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Pracownia fizjoterapii
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia RTG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Zespół długoterminowej opieki domowej
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie stacjonarne
 • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Endoskopia
 • Diagnostyka obrazowa
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Tomografia komputerowa
 • Badania laboratoryjne
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Poradnia nefrologiczna
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne, Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia fizjoterapii
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Gastroenterologia, Geriatria, Reumatologia, Medycyna paliatywna, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Leczenie stacjonarne, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Pracownia endoskopii
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Gastroenterologia
Endoskopia

Pracownia RTG
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Pozostałe usługi pomocnicze, Diagnostyka obrazowa

Poradnia medycyny pracy
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia dermatologiczna
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Zespół długoterminowej opieki domowej
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta, Długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności