opiekamedyczna.info

BELUGAMED s.c.

UL. Obopólna 4A
30-069 Kraków
tel. 12 353 45 46

Dziedzina medyczna
 • Onkologia kliniczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Kardiologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Psychiatria
 • Neurologia
 • Medycyna pracy
 • Diabetologia
 • Medycyna rodzinna
 • Okulistyka
 • Endokrynologia
 • Medycyna sportowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurochirurgia
Specjalność
 • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Poradnia neurochirurgiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • USG
 • Inne
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Onkologia kliniczna, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
ul. Obopólna 4A, 30-069 Kraków
Kardiologia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Pracownia fizjoterapii
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia masażu leczniczego
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia USG
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Kardiologia
Inne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia diabetologiczna
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia wad postawy
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia okulistyczna
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
UL. OBOPÓLNA 4A, 30-069 KRAKÓW
Rehabilitacja medyczna, Onkologia kliniczna
Rehabilitacja dzienna

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Obopólna 4A, 30-069 Kraków
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności