opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Adama Mickiewicza 5
57-100 Strzelin
tel. 71 780 02 07

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diabetologia
 • Otorynolaryngologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Onkologia kliniczna
 • Neurologia
 • Urologia
 • Alergologia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • USG
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Endokrynologia, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia onkologiczna
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej
ul. Adama Mickiewicza 5, 57-100 Strzelin
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności