opiekamedyczna.info

Szpital Biziela

ul. Kornela Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. 52 365 57 99

Dziedzina medyczna
 • Onkologia kliniczna
 • Urologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Immunologia kliniczna
 • Gastroenterologia
 • Alergologia
 • Kardiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Angiologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Diabetologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Zdrowie publiczne
 • Neonatologia
 • Farmakologia kliniczna
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna sportowa
 • Hematologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Audiologia i foniatria
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Okulistyka
 • Neurochirurgia
 • Medycyna ratunkowa
 • Chirurgia dziecięca
 • Urologia dziecięca
Specjalność
 • Oddział urologiczny
 • Oddział alergologiczny
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział hematologiczny
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Oddział angiologiczny
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział udarowy
 • Oddział audiologiczno-foniatryczny
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Oddział reumatologiczny
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Blok operacyjny
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • USG
 • Endoskopia
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Inna
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Medycyna sportowa
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Diagnostyka obrazowa
 • Leczenie stomatologiczne
 • Angiografia
 • Pozostałe
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Oddział urologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Onkologia kliniczna, Urologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, USG, Endoskopia, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział alergologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Immunologia kliniczna, Gastroenterologia, Alergologia, Kardiologia, Choroby wewnętrzne, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, USG, Endoskopia, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Angiologia, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia naczyniowa, Onkologia kliniczna, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, USG, Endoskopia, Usługi pielęgnacyjne, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział gastroenterologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, USG, Endoskopia, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Diabetologia, Ginekologia onkologiczna, Zdrowie publiczne
Leczenie stacjonarne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Usługi pielęgnacyjne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Zdrowie matki i dziecka, Endoskopia, USG, Oświata i promocja zdrowia, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Oddział neonatologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Neonatologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, USG, Wyjazdowa pomoc lekarska, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Inna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział kardiologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Choroby wewnętrzne, Farmakologia kliniczna, Kardiologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, USG, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Usługi pielęgnacyjne

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Rehabilitacja medyczna, Medycyna sportowa
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Usługi pielęgnacyjne, Medycyna sportowa, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział hematologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Hematologia, Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Farmakologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział angiologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Choroby wewnętrzne, Kardiologia, Chirurgia naczyniowa, Angiologia, Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne, USG, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Usługi pielęgnacyjne

Oddział neurologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Neurologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, USG

Oddział udarowy
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Neurologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, USG, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Reumatologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne, Usługi pielęgnacyjne

Oddział alergologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Alergologia
Leczenie stacjonarne, Usługi pielęgnacyjne

Oddział angiologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Angiologia, Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Usługi pielęgnacyjne

Oddział audiologiczno-foniatryczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Audiologia i foniatria
Leczenie stacjonarne, Usługi pielęgnacyjne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Rehabilitacja stacjonarna, Diagnostyka obrazowa, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Chirurgia szczękowo-twarzowa, Onkologia kliniczna, Otorynolaryngologia, Chirurgia stomatologiczna, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stomatologiczne, Endoskopia, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział reumatologiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Reumatologia, Rehabilitacja medyczna, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Rehabilitacja stacjonarna, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział okulistyczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Okulistyka, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Angiografia, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział neurochirurgiczny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Neurochirurgia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, USG, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Medycyna ratunkowa
Pozostałe, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Blok operacyjny
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia, Choroby wewnętrzne, Otorynolaryngologia, Urologia, Chirurgia dziecięca, Urologia dziecięca, Neurochirurgia, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Okulistyka
Leczenie stacjonarne


Komentarze
Polityka Prywatności