opiekamedyczna.info

Alergo-Med Tarnów

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26
33-100 Tarnów
tel. 14 627 26 25

Dziedzina medyczna
 • Diabetologia
 • Alergologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Pediatria
 • Audiologia i foniatria
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby płuc
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Endokrynologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Fizjoterapia
 • Kardiologia
Specjalność
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
 • Poradnia logopedyczna
 • Pracownia USG
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Punkt pobrań krwi
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia fizjoterapii dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Endoskopia
 • Badania laboratoryjne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia diabetologiczna
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia endoskopii
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Choroby wewnętrzne
Endoskopia

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań krwi
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Eljasza Goldhammera 10, 33-100 Tarnów
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Eljasza Goldhammera 10, 33-100 Tarnów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia logopedyczna
ul. Eljasza Goldhammera 10, 33-100 Tarnów
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii dla dzieci
ul. Eljasza Goldhammera 10, 33-100 Tarnów
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia kardiologiczna
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności