opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Szpitalna 45
62-504 Konin
tel. 63 240 40 00

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Audiologia i foniatria
 • Nefrologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Urologia
 • Fizjoterapia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna pracy
 • Neurochirurgia
 • Okulistyka
 • Pediatria
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Hematologia
 • Onkologia kliniczna
 • Neurologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Psychiatria
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Medycyna rodzinna
 • Neonatologia
 • Choroby płuc
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia leczenia zeza
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia anestezjologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Ambulatorium ogólne
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia neonatologiczna
 • Pracownia mammografii
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia domowego leczenia tlenem
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia kardiologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Rentgenodiagnostyka
 • Inne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Leczenie w trybie hostelowym
 • Rehabilitacja dzienna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Tomografia komputerowa
 • Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
ul. Szpitalna 45., 62-504 Konin
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Urologia
USG, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Rentgenodiagnostyka, Inne

Pracownia fizjoterapii
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1., 62-510 Konin
Fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia medycyny pracy
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zeza
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia anestezjologiczna
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Anestezjologia i intensywna terapia, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Chirurgia onkologiczna, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Chirurgia onkologiczna, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Ambulatorium ogólne
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Psychiatria
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie w trybie hostelowym, Rehabilitacja dzienna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Neurochirurgia, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia neonatologiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia mammografii
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia okulistyczna
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia domowego leczenia tlenem
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Choroby płuc
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Szpitalna 45., 62-504 Konin
Fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności