opiekamedyczna.info

Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

ul. Grunwaldzka 62.
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 547 51 62

Dziedzina medyczna
 • Okulistyka
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Medycyna pracy
 • Położnictwo i ginekologia
 • Diabetologia
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Reumatologia
 • Kardiologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pediatria
 • Psychiatria
 • Dermatologia i wenerologia
Specjalność
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Pracownia USG
 • Pracownia densytometryczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia dermatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Badania laboratoryjne

Poradnia okulistyczna
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia densytometryczna
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia reumatologiczna
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia naczyniowa, Okulistyka, Choroby wewnętrzne, Endokrynologia, Reumatologia, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia pediatryczna
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Grunwaldzka 62., 33-300 Nowy Sącz
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności