opiekamedyczna.info

Centralna Przychodnia Specjalistyczna

ul. Ujastek 3
31-752 Kraków
tel. 12 683 38 44

Dziedzina medyczna
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia ogólna
 • Kardiologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Hematologia
 • Choroby płuc
 • Dermatologia i wenerologia
 • Okulistyka
 • Urologia
 • Neurologia
 • Gastroenterologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Endokrynologia
 • Medycyna sportowa
 • Psychologia kliniczna
 • Neurologopedia
 • Alergologia
 • Neonatologia
 • Diabetologia
 • Rehabilitacja medyczna
Specjalność
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Pracownia endoskopii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Inne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna sportowa
 • Endoskopia

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Kardiologia
Inne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Choroby płuc
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Neurologia, Hematologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Gastroenterologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia endokrynologiczna
ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 13, 30-611 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia psychologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków
Endoskopia


Komentarze
Polityka Prywatności