opiekamedyczna.info

Szpital Uniwersytecki

ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A
15-276 Białystok
tel. 85 831 83 35

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Chirurgia naczyniowa
 • Transplantologia kliniczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Neurochirurgia
 • Audiologia i foniatria
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Neonatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Kardiochirurgia
 • Chirurgia plastyczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Medycyna ratunkowa
 • Farmakologia kliniczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Endokrynologia
 • Medycyna nuklearna
 • Kardiologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Gastroenterologia
 • Surdologopedia
 • Immunologia kliniczna
 • Neurologia
 • Hipertensjologia
 • Nefrologia
 • Fizjoterapia
 • Diabetologia
 • Angiologia
 • Hematologia
 • Urologia
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
Specjalność
 • Oddział alergologiczny
 • Oddział chirurgii klatki piersiowej
 • Oddział chirurgii naczyniowej
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział kardiochirurgiczny
 • Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Blok operacyjny
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Pracownia densytometryczna
 • Oddział ginekologiczny
 • Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
 • Oddział kardiologiczny
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Oddział rehabilitacyjny
 • Szkoła rodzenia
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Bank krwi
 • Oddział udarowy
 • Ośrodek terapii hiperbarycznej
 • Oddział nefrologiczny
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
 • Oddział diabetologiczny
 • Stacja dializ
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Oddział hematologiczny
 • Oddział urologiczny
 • Oddział reumatologiczny
 • Oddział endokrynologiczny
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział chirurgiczny ogólny
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Leczenie stacjonarne
 • Badania laboratoryjne
 • Diagnostyka obrazowa
 • Pozostałe
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Produkty lecznicze
 • Wyroby
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Scyntygrafia
 • Tomografia komputerowa
 • Angiografia
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Inne
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Rehabilitacja dzienna
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Endoskopia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Usługi w zakresie dializowania

Oddział alergologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Alergologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii klatki piersiowej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Chirurgia klatki piersiowej
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii naczyniowej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Chirurgia naczyniowa, Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neurochirurgiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Anestezjologia i intensywna terapia, Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Audiologia i foniatria, Otorynolaryngologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział okulistyczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Okulistyka
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neonatologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Anestezjologia i intensywna terapia, Neonatologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział kardiochirurgiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Kardiochirurgia, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Chirurgia plastyczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Blok operacyjny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Medycyna ratunkowa, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Badania laboratoryjne, Diagnostyka obrazowa, Pozostałe, Pozostała opieka ambulatoryjna

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze, Wyroby

Pracownia densytometryczna
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Oddział ginekologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Badania laboratoryjne

Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Medycyna nuklearna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Scyntygrafia

Oddział kardiologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Kardiologia, Choroby wewnętrzne, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa, Angiografia, Diagnostyka obrazowa, USG, Rentgenodiagnostyka, Scyntygrafia, Inne

Oddział rehabilitacyjny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja dzienna

Szkoła rodzenia
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Położnictwo i ginekologia
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zdrowie matki i dziecka, Oświata i promocja zdrowia

Pracownia elektrofizjologii
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Okulistyka
Angiografia, Inne

Pracownia endoskopii
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Gastroenterologia
Endoskopia, USG

Pracownia USG
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Kardiologia
Inne, USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Kardiologia
Inne

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Rehabilitacja medyczna, Surdologopedia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Bank krwi
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Immunologia kliniczna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Oddział udarowy
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Anestezjologia i intensywna terapia, Neurologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Ośrodek terapii hiperbarycznej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Medycyna ratunkowa
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział nefrologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24 A, 15-276 Białystok
Transplantologia kliniczna, Hipertensjologia, Choroby wewnętrzne, Nefrologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi w zakresie dializowania

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Rehabilitacja medyczna, Kardiologia, Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna

Oddział diabetologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Choroby wewnętrzne, Diabetologia, Endokrynologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Stacja dializ
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Nefrologia
Usługi w zakresie dializowania

Oddział gastroenterologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne, Endoskopia

Oddział hematologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Angiologia, Choroby wewnętrzne, Hematologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział urologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Urologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział kardiologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Anestezjologia i intensywna terapia, Kardiologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział reumatologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Choroby wewnętrzne, Reumatologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział endokrynologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Hipertensjologia, Choroby wewnętrzne, Endokrynologia, Diabetologia, Medycyna nuklearna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neurologiczny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Anestezjologia i intensywna terapia, Neurologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Chirurgia ogólna, Endokrynologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok
Chirurgia ogólna, Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne


Komentarze
Polityka Prywatności