opiekamedyczna.info

Cenrum Diagnostyczno-Specjalistyczne w Tczewie

ul. Wojska Polskiego 5A/a
83-110 Tczew
tel. 58 501 01 00

Dziedzina medyczna
 • Pediatria
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Psychiatria
 • Kardiologia
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna sportowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Nefrologia
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Specjalność
 • Poradnia pediatryczna
 • Pracownia RTG
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia endoskopii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Inne
 • Szczepienia
 • Badania laboratoryjne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna szkolna
 • Medycyna pracy
 • USG
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Endoskopia

Poradnia pediatryczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Kardiologia
Inne

Punkt szczepień
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Szczepienia

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wojska Polskiego 5/a, 83-110 Tczew
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo zachowawcze
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Pielęgniarstwo ginekologiczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Medycyna szkolna

Poradnia alergologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Pracownia RTG
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Pracownia endoskopii
ul. Wojska Polskiego 5A, 83-110 Tczew
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia nefrologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Alergologia, Diabetologia, Endokrynologia, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Reumatologia, Nefrologia, Dermatologia i wenerologia, Neurologia, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wojska Polskiego 5A/a, 83-110 Tczew
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności