opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne

ul. Legnicka 56
54-204 Wrocław
tel. 500 793 710

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Gastroenterologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Onkologia kliniczna
 • Pediatria
 • Alergologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Fizjoterapia
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Hematologia
 • Zdrowie publiczne
 • Angiologia
 • Choroby płuc
 • Immunologia kliniczna
 • Medycyna sportowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Reumatologia
 • Geriatria
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna rodzinna
 • Nefrologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna morska i tropikalna
 • Urologia
 • Dermatologia i wenerologia
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia USG
 • Pracownia fizjoterapii
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia immunologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endoskopia
 • USG
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Badania laboratoryjne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Gastroenterologia
Endoskopia

Poradnia diabetologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia fizjoterapii
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia
Endoskopia

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna dla dzieci
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia nefrologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Medycyna morska i tropikalna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności