opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. 42 291 95 95

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Immunologia kliniczna
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Rehabilitacja medyczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Ortodoncja
 • Chirurgia plastyczna
 • Neurologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Kardiologia
 • Neurochirurgia
 • Okulistyka
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Gastroenterologia
 • Nefrologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Onkologia kliniczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Diabetologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Hipertensjologia
 • Transplantologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia leczenia zeza
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia domowego leczenia tlenem
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia anestezjologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia transplantologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Inne
 • Produkty lecznicze
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie stomatologiczne
 • Przedmioty protetyki stomatologicznej
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Angiografia
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Urządzenia medyczne
 • Leczenie ambulatoryjne
 • USG
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Badania laboratoryjne

Poradnia chorób płuc
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Alergologia, Choroby płuc, Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Rehabilitacja ambulatoryjna, Inne, Produkty lecznicze, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Poradnia logopedyczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Otorynolaryngologia, Audiologia i foniatria, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, Inne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Chirurgia szczękowo-twarzowa, Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Przedmioty protetyki stomatologicznej, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Inne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia leczenia bólu
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Neurologia, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad osobami w starszym wieku

Poradnia kardiologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia neurologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Produkty lecznicze, Oświata i promocja zdrowia, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia neurologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Produkty lecznicze, Oświata i promocja zdrowia, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia leczenia bólu
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia neurochirurgiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia okulistyczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Angiografia, Oświata i promocja zdrowia, Inne

Poradnia okulistyczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Inne

Poradnia leczenia zeza
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Otorynolaryngologia, Audiologia i foniatria, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, Inne

Poradnia audiologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Audiologia i foniatria, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Inne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia foniatryczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Audiologia i foniatria, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Inne, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia alergologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Alergologia, Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Rehabilitacja ambulatoryjna, Inne, Produkty lecznicze, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Medycyna rodzinna
Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Medycyna pracy, Badania kierowców, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia domowego leczenia tlenem
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Usługi pielęgnacyjne, Urządzenia medyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Anestezjologia i intensywna terapia, Audiologia i foniatria, Chirurgia ogólna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Dermatologia i wenerologia, Neurochirurgia, Neurologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia plastyczna, Choroby płuc, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Nefrologia
Leczenie w domu pacjenta, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia proktologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi pielęgnacyjne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi pielęgnacyjne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia anestezjologiczna
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 96, 90-153 Łódź
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 96, 90-153 Łódź
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia onkologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia stomatologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Przedmioty protetyki stomatologicznej, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia ginekologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, USG, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób metabolicznych
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia dermatologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Usługi pielęgnacyjne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób płuc
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Choroby płuc, Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Rehabilitacja ambulatoryjna, Inne, Produkty lecznicze, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Alergologia, Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Rehabilitacja ambulatoryjna, Inne, Produkty lecznicze, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia nefrologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Hipertensjologia, Nefrologia, Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Produkty lecznicze, Oświata i promocja zdrowia, Pozostała opieka ambulatoryjna, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Poradnia transplantologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Transplantologia kliniczna, Nefrologia
Oświata i promocja zdrowia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Produkty lecznicze

Poradnia diabetologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Badania laboratoryjne, Produkty lecznicze, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia gastroenterologiczna
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności