opiekamedyczna.info

CENTRUM MEDYCZNE CORTEN MEDIC przychodnia lekarska nr 2

Pasaż Ursynowski 9
02-784 Warszawa
tel. 22 270 30 20

Dziedzina medyczna
 • Protetyka stomatologiczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Diabetologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Medycyna sportowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Hematologia
 • Neonatologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Periodontologia
 • Ortodoncja
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia stomatologiczna
Specjalność
 • Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia USG
 • Punkt szczepień
 • Poradnia leczenia zeza
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
 • Pracownia RTG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Medycyna sportowa
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Medycyna szkolna
 • USG
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Szczepienia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób wewnętrznych
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia pediatryczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia medycyny sportowej
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Zespół rehabilitacji domowej
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia chorób metabolicznych
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie stomatologiczne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Medycyna rodzinna
Medycyna szkolna

Poradnia psychologiczna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia USG
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt szczepień
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Szczepienia

Poradnia leczenia zeza
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zeza
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Pasaż Ursynowski 9, 02-784 Warszawa
Dermatologia i wenerologia, Otorynolaryngologia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Położnictwo i ginekologia, Gastroenterologia, Neurologia, Okulistyka
Pozostała opieka ambulatoryjna


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia zeza, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci, Poradnia psychologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt szczepień, Zespół rehabilitacji domowej
Komentarze
Polityka Prywatności