opiekamedyczna.info

CENTRUM MEDYCZNE CORTEN MEDIC przychodnia lekarska nr 3

ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A
26-600 Radom
tel. 48 670 04 12

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Psychiatria
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Endokrynologia
 • Choroby płuc
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia dziecięca
 • Reumatologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Neurochirurgia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Periodontologia
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Onkologia kliniczna
 • Hematologia
 • Neonatologia
 • Medycyna ratunkowa
 • Gastroenterologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia psychologiczna
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Pracownia USG
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Zakład rehabilitacji leczniczej
 • Pracownia RTG
 • Pracownia mammografii
 • Poradnia onkologiczna
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia leczenia zeza
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia żywieniowa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Medycyna szkolna
 • Szczepienia
 • USG
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostałe
 • Medycyna pracy
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia alergologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Henryka Sienkiewicza 30, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 37, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Poradnia kardiologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Szczepienia

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Neurologia, Medycyna pracy, Dermatologia i wenerologia, Neurologia dziecięca, Reumatologia, Rehabilitacja medyczna, Chirurgia ogólna, Chirurgia klatki piersiowej, Neurochirurgia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Położnictwo i ginekologia, Alergologia, Diabetologia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Urologia, Urologia dziecięca, Endokrynologia, Choroby płuc
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Medycyna szkolna

Poradnia stomatologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Ceglana 14, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Batalionów Chłopskich 16, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia fizjoterapii
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia fizykoterapii
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Zakład rehabilitacji leczniczej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia RTG
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Janusza Kusocińskiego 8, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Pracownia mammografii
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia onkologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Mariacka 25, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 4, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. gen. Józefa Sowińskiego 1, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Energetyków 10, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. 25 Czerwca 70, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Juliusza Słowackiego 84, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zeza
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zeza
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia żywieniowa
ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 33 A, 26-600 Radom
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia zeza, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna, Poradnia reumatologiczna dla dzieci, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia żywieniowa, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia mammografii, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt szczepień, Szkoła rodzenia, Zakład rehabilitacji leczniczej, Zespół rehabilitacji domowej
Komentarze
Polityka Prywatności