opiekamedyczna.info

CENTRUM MEDYCZNE CORTEN MEDIC przychodnia lekarska nr 6

ul. Etiudy Rewolucyjnej 48
02-643 Warszawa
tel. 22 412 73 00

Dziedzina medyczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Gastroenterologia
 • Psychologia kliniczna
 • Neurologia
 • Kardiologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Epidemiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Endokrynologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Urologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Rehabilitacja medyczna
 • Stomatologia dziecięca
 • Periodontologia
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
Specjalność
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań krwi
 • Punkt szczepień
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Pracownia RTG
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania laboratoryjne
 • Szczepienia
 • Medycyna pracy
 • Rentgenodiagnostyka
 • Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia stomatologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Neurologia, Kardiologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Dermatologia i wenerologia, Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań krwi
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt szczepień
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia kardiologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Medycyna pracy

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia urologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności