opiekamedyczna.info

CENTRUM MEDYCZNE CORTEN MEDIC przychodnia lekarska nr 7

ul. Zagnańska 84b
25-528 Kielce
tel. 22 270 30 30

Dziedzina medyczna
 • Neurologia
 • Medycyna pracy
 • Neurologia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Endokrynologia
 • Diabetologia
 • Alergologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Reumatologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Neurochirurgia
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Psychiatria
 • Stomatologia dziecięca
 • Epidemiologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Punkt pobrań krwi
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Szczepienia
 • Badania laboratoryjne
 • Leczenie stomatologiczne

Poradnia neurologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Neurologia, Medycyna pracy, Neurologia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia, Diabetologia, Alergologia, Dermatologia i wenerologia, Reumatologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Szczepienia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Choroby wewnętrzne, Medycyna pracy, Neurologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Kardiologia, Pielęgniarstwo zachowawcze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań krwi
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia psychologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności