opiekamedyczna.info

Szpital

ul. Aleja Kraśnicka 100
20-718 Lublin
tel. 81 537 42 29

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Onkologia kliniczna
 • Diabetologia
 • Kardiologia
 • Gastroenterologia
 • Nefrologia
 • Hipertensjologia
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Pediatria
 • Neurologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neonatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Otorynolaryngologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Okulistyka
 • Medycyna ratunkowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Toksykologia kliniczna
Specjalność
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Oddział nefrologiczny
 • Oddział alergologiczny
 • Oddział pediatryczny
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział rehabilitacyjny
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział chirurgii naczyniowej
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział urologiczny
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Blok operacyjny
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Pracownia hemodynamiki
 • Pracownia USG
 • Oddział chirurgii onkologicznej
 • Oddział onkologiczny
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Oddział udarowy
 • Oddział rehabilitacji neurologicznej
 • Oddział toksykologiczny
 • Oddział leczenia jednego dnia
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Pozostałe
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Angiografia
 • USG

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Choroby wewnętrzne, Endokrynologia, Onkologia kliniczna, Diabetologia
Leczenie stacjonarne

Oddział kardiologiczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział gastroenterologiczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział nefrologiczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Nefrologia, Choroby wewnętrzne, Hipertensjologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział alergologiczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Alergologia, Choroby płuc
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział pediatryczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Pediatria
Leczenie stacjonarne

Oddział neurologiczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Neurologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział rehabilitacyjny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Rehabilitacja medyczna
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna

Oddział neonatologiczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Neonatologia
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii naczyniowej
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Chirurgia naczyniowa
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Oddział urologiczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Onkologia kliniczna, Chirurgia onkologiczna, Urologia
Leczenie stacjonarne

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Otorynolaryngologia
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Chirurgia onkologiczna, Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia klatki piersiowej, Okulistyka
Leczenie stacjonarne

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Medycyna ratunkowa
Leczenie stacjonarne, Pozostałe

Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia elektrofizjologii
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Kardiologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne

Pracownia hemodynamiki
ul. Aleja Kraśnicka 100 20-718 Lublin
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Kardiologia
Angiografia

Pracownia USG
ul. Aleja Kraśnicka 100 20-718 Lublin
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Kardiologia
USG

Pracownia USG
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Położnictwo i ginekologia
USG

Pracownia USG
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Położnictwo i ginekologia
USG

Oddział chirurgii onkologicznej
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Chirurgia onkologiczna, Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne

Oddział onkologiczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Kardiologia
Leczenie stacjonarne

Oddział udarowy
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Oddział rehabilitacji neurologicznej
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Rehabilitacja medyczna, Neurologia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna

Oddział toksykologiczny
ul. Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
Toksykologia kliniczna, Kardiologia
Leczenie stacjonarne

Oddział leczenia jednego dnia
ul. Aleja Kraśnicka 100 20-718 Lublin
Okulistyka, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”


Komentarze
Polityka Prywatności