opiekamedyczna.info

Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci

ul. Wielicka 265.
30-663 Kraków
tel. 12 658 20 11

Dziedzina medyczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Kardiologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Gastroenterologia
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Urologia dziecięca
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia onkologiczna
 • Okulistyka
 • Diabetologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Genetyka kliniczna
 • Pediatria metaboliczna
 • Chirurgia plastyczna
 • Reumatologia
 • Neonatologia
 • Endokrynologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiochirurgia
 • Audiologia i foniatria
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Hipertensjologia
 • Nefrologia dziecięca
 • Neurochirurgia
 • Pediatria
 • Choroby płuc dzieci
 • Choroby płuc
 • Urologia
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Neurologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Immunologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna
 • Radioterapia onkologiczna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Rehabilitacja medyczna
 • Transplantologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia endoskopii dla dzieci
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
 • Pracownia urodynamiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
 • Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia żywieniowa dla dzieci
 • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia genetyczna
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia radioterapii
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
 • Poradnia transplantologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
 • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
 • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Inne
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Endoskopia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Badania laboratoryjne
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Szczepienia

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Kardiologia dziecięca
Inne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Kardiologia dziecięca
Inne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Neurologia dziecięca
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia endoskopii dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca
Endoskopia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca
Inne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia urodynamiczna
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Urologia dziecięca
Inne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Genetyka kliniczna, Pediatria metaboliczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia neonatologiczna
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Audiologia i foniatria, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Nefrologia, Hipertensjologia, Nefrologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia pediatryczna
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Choroby płuc dzieci, Choroby płuc, Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia żywieniowa dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Pediatria, Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Urologia dziecięca, Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Neurochirurgia, Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Nefrologia, Nefrologia dziecięca
Leczenie w domu pacjenta

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia genetyczna
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia immunologiczna
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia radioterapii
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Radioterapia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Neonatologia
Wyjazdowa pomoc lekarska, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia transplantologiczna
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Kardiologia dziecięca, Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Radioterapia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Neonatologia, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wielicka 265., 30-663 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci, Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia genetyczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia logopedyczna dla dzieci, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia radioterapii, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna dla dzieci, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia transplantologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Poradnia żywieniowa dla dzieci, Pracownia endoskopii dla dzieci, Pracownia urodynamiczna, Punkt pobrań materiałów do badań, Wyjazdowy zespół sanitarny typu N, Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
Komentarze
Polityka Prywatności