opiekamedyczna.info

Szpital ogólny

ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
tel. 17 866 40 00

Dziedzina medyczna
 • Stomatologia dziecięca
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Nefrologia
 • Toksykologia kliniczna
 • Gastroenterologia
 • Kardiochirurgia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Kardiologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna nuklearna
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Epidemiologia
 • Neurologia
 • Urologia dziecięca
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Pediatria
 • Endokrynologia
 • Diabetologia
 • Neurologia dziecięca
 • Medycyna ratunkowa
 • Chirurgia dziecięca
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Choroby wewnętrzne
 • Reumatologia
 • Neonatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Farmakologia kliniczna
 • Urologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Otorynolaryngologia
 • Angiologia
Specjalność
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Izba przyjęć szpitala
 • Blok operacyjny
 • Blok operacyjny dla dzieci
 • Bank krwi
 • Stacja dializ
 • Oddział toksykologiczny
 • Pracownia endoskopii
 • Oddział kardiochirurgiczny
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Oddział rehabilitacji neurologicznej
 • Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Oddział udarowy
 • Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
 • Oddział urologiczny dla dzieci
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
 • Oddział alergologiczny
 • Oddział pediatryczny
 • Oddział neurologiczny dla dzieci
 • Oddział obrażeń wielonarządowych
 • Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
 • Dział higieny i epidemiologii
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział reumatologiczny
 • Oddział rehabilitacyjny
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Pracownia hemodynamiki
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Badania laboratoryjne
 • Usługi w zakresie dializowania
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Endoskopia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Scyntygrafia
 • Produkty lecznicze
 • Pozostałe

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Izba przyjęć szpitala
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Leczenie stacjonarne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Blok operacyjny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny dla dzieci
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Leczenie stacjonarne

Bank krwi
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Stacja dializ
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Nefrologia
Usługi w zakresie dializowania, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział toksykologiczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Toksykologia kliniczna
Leczenie stacjonarne

Pracownia endoskopii
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Gastroenterologia
Endoskopia

Oddział kardiochirurgiczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Kardiochirurgia, Chirurgia naczyniowa
Leczenie stacjonarne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział rehabilitacji neurologicznej
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna

Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Medycyna nuklearna
Scyntygrafia

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Epidemiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział udarowy
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne

Oddział urologiczny dla dzieci
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Urologia dziecięca
Leczenie stacjonarne

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Kardiologia
Leczenie stacjonarne

Pracownia elektrofizjologii
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział alergologiczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Alergologia, Choroby płuc
Leczenie stacjonarne

Oddział pediatryczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Pediatria, Endokrynologia, Diabetologia
Leczenie stacjonarne

Oddział neurologiczny dla dzieci
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Neurologia dziecięca, Pediatria
Leczenie stacjonarne

ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Medycyna ratunkowa, Chirurgia dziecięca, Neurochirurgia, Anestezjologia i intensywna terapia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Oddział obrażeń wielonarządowych
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Chirurgia ogólna, Medycyna ratunkowa, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Neurochirurgia, Chirurgia naczyniowa, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział rehabilitacji neurologicznej
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Neurologia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna, Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Gastroenterologia dziecięca, Pediatria, Chirurgia dziecięca
Leczenie stacjonarne

Dział higieny i epidemiologii
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Endokrynologia, Medycyna nuklearna, Nefrologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział kardiologiczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Kardiologia
Leczenie stacjonarne

Oddział reumatologiczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Reumatologia
Leczenie stacjonarne

Oddział rehabilitacyjny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna

Oddział neurologiczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Oddział pediatryczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Pediatria, Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne

Oddział neonatologiczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Neonatologia, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Urologia, Chirurgia onkologiczna
Leczenie stacjonarne

Oddział neurochirurgiczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Urologia dziecięca, Chirurgia dziecięca, Otorynolaryngologia
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Toksykologia kliniczna, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Nefrologia
Usługi w zakresie dializowania

Oddział gastroenterologiczny
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne, Endoskopia

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Dział higieny i epidemiologii
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Epidemiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia hemodynamiki
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Angiologia, Kardiologia
Leczenie stacjonarne


Komentarze
Polityka Prywatności