opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Leśna 1
13-200 Działdowo
tel. 23 697 22 11

Dziedzina medyczna
 • Otorynolaryngologia
 • Medycyna paliatywna
 • Neonatologia
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Gastroenterologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Nefrologia
 • Okulistyka
 • Medycyna ratunkowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Urologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Medycyna rodzinna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Audiologia i foniatria
 • Psychiatria
Specjalność
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia medycyny paliatywnej
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
 • Pracownia endoskopii
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
 • Pozostałe
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Endoskopia
 • Diagnostyka obrazowa
 • USG
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Tomografia komputerowa
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Inne
 • Pozytonowa tomografia emisyjna
 • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny paliatywnej
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Medycyna paliatywna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Poradnia neonatologiczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Chirurgia ogólna, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Medycyna ratunkowa
Pozostałe, Wyjazdowa pomoc lekarska

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Brzozowa 10, 13-230 Lidzbark
Medycyna ratunkowa
Wyjazdowa pomoc lekarska, Pozostałe

Pracownia endoskopii
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Gastroenterologia
Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Poradnia urologiczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Medycyna rodzinna
Leczenie w domu pacjenta

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Urologia, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Neurologia
Pozytonowa tomografia emisyjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno
Medycyna ratunkowa
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne, Pozostałe

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja w domu pacjenta

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Pozostałe usługi pomocnicze

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Reumatologia
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Medycyna ratunkowa
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne, Pozostałe

Pracownia fizjoterapii
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia RTG
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Audiologia i foniatria
Inne

Pracownia USG
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Pozytonowa tomografia emisyjna

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo
Medycyna ratunkowa
Pozostałe


Komentarze
Polityka Prywatności