opiekamedyczna.info

Alimed Centrum Medyczne

ul. Bernarda Krawczyka 1/1
43-190 Mikołów
tel. 602 502 366

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Reumatologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Chirurgia naczyniowa
 • Medycyna pracy
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurologia
 • Diabetologia
 • Medycyna rodzinna
 • Endokrynologia
 • Pediatria
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Bernarda Krawczyka 1/1, 43-190 Mikołów
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Bernarda Krawczyka 1/1, 43-190 Mikołów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Bernarda Krawczyka 1/1, 43-190 Mikołów
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Bernarda Krawczyka 1/1, 43-190 Mikołów
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Bernarda Krawczyka 1/1, 43-190 Mikołów
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia endokrynologiczna
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności