opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne "GAJDA-MED"

ul. Piotra Skargi 23/29
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 13 70

Dziedzina medyczna
 • Angiologia
 • Diabetologia
 • Nefrologia
 • Endokrynologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Gastroenterologia
 • Ortodoncja
 • Periodontologia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna transportu
 • Medycyna sportowa
 • Medycyna rodzinna
 • Medycyna paliatywna
 • Stomatologia dziecięca
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Onkologia kliniczna
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Urologia
 • Reumatologia
 • Alergologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Choroby płuc
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Geriatria
 • Hematologia
Specjalność
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Pracownia RTG
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia hematologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Medycyna sportowa
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • USG
 • Inne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób naczyń
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Medycyna pracy, Medycyna transportu
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia medycyny sportowej
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Medycyna paliatywna
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna dla dzieci
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Pracownia USG
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Kardiologia
Inne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Medycyna rodzinna
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia kardiologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia onkologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Onkologia kliniczna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia neurologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Kardiologia
USG

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia osteoporozy
ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-102 Pułtusk
Choroby wewnętrzne, Reumatologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Piotra Skargi 23/29, 06-100 Pułtusk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia psychologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia RTG, Pracownia USG, Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Komentarze
Polityka Prywatności