opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne "GAJDA-MED" filia w Młynarzach

ul. Ostrołęcka 7a
06-231 Młynarze
tel. 602 714 311

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Medycyna rodzinna
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Onkologia kliniczna
 • Nefrologia
 • Kardiologia
 • Gastroenterologia
 • Endokrynologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia stomatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna szkolna
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Medycyna rodzinna
Medycyna szkolna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Medycyna rodzinna
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Medycyna rodzinna
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia stomatologiczna
ul. Ostrołęcka 7a, 06-231 Młynarze
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne


Komentarze
Polityka Prywatności