opiekamedyczna.info

Biłgoraj filia nr 7

ul. Tadeusza Kościuszki 50
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 95 33

Dziedzina medyczna
 • Otorynolaryngologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurologia
 • Medycyna pracy
 • Audiologia i foniatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia naczyniowa
 • Diabetologia
 • Psychiatria
 • Onkologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Okulistyka
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby zakaźne
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Hematologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
Specjalność
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia mammografii
 • Poradnia okulistyczna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia urologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania laboratoryjne
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Szczepienia

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Tadeusza Kościuszki 18, 23-400 Biłgoraj
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia RTG
ul. Tadeusza Kościuszki 18, 23-400 Biłgoraj
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia neurologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia logopedyczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Tadeusza Kościuszki 50/0, 23-400 Biłgoraj
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia mammografii
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia RTG
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia okulistyczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Medycyna rodzinna, Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Poradnia endokrynologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności