opiekamedyczna.info

Koncertowa filia nr 9

ul. Koncertowa 4d
20-866 Lublin
tel. 81 532 37 11

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Nefrologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Reumatologia
 • Choroby zakaźne
 • Pediatria
 • Neonatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Chirurgia naczyniowa
 • Gastroenterologia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Immunologia kliniczna
 • Seksuologia
Specjalność
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Pracownia mammografii
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Punkt szczepień
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia RTG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Szczepienia
 • USG
 • Diagnostyka obrazowa
 • Badania laboratoryjne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Inne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia mammografii
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia reumatologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Choroby zakaźne, Medycyna rodzinna
Szczepienia, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Pracownia USG
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Położnictwo i ginekologia, Kardiologia, Choroby wewnętrzne
USG, Diagnostyka obrazowa

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia RTG
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Choroby wewnętrzne, Choroby płuc
Pozostała opieka ambulatoryjna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Koncertowa 4d, 20-866 Lublin
Kardiologia
Inne

Poradnia immunologiczna
ul. Koncertowa 4D, 20-866 Lublin
Immunologia kliniczna, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Koncertowa 4D, 20-866 Lublin
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności