opiekamedyczna.info

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SP ZOZ

ul. Koszykowa 78
00-911 Warszawa
tel. 22 429 10 65

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Gastroenterologia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Nefrologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Audiologia i foniatria
 • Urologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Chirurgia plastyczna
 • Seksuologia
 • Onkologia kliniczna
 • Psychiatria
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Periodontologia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Stomatologia dziecięca
 • Endokrynologia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Zdrowie publiczne
 • Chirurgia onkologiczna
 • Kardiologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia krioterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia leczenia zeza
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia RTG
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia andrologiczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia niepłodności
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Poradnia psychologiczna
 • Pracownia USG
 • Pracownia mammografii
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Leczenie stomatologiczne
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Endoskopia
 • Rehabilitacja dzienna
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia alergologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Diabetologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia dermatologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Zdrowie matki i dziecka

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia zeza
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Suchodolska 4, 04-011 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia RTG
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG, Rentgenodiagnostyka, Endoskopia

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Zdrowie matki i dziecka

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia andrologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Chirurgia ogólna, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna, Ortodoncja, Periodontologia, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG, Rentgenodiagnostyka

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Suchodolska 4, 04-011 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia leczenia niepłodności
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia, Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Poradnia diabetologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Diabetologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia psychologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia mammografii
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia endoskopii
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Koszykowa 82C, 00-909 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Koszykowa 82C, 00-911 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad osobami w starszym wieku, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Punkt szczepień
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Zdrowie publiczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Neurologia, Zdrowie publiczne, Dermatologia i wenerologia, Audiologia i foniatria, Chirurgia ogólna, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Alergologia, Chirurgia plastyczna, Diabetologia, Endokrynologia, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Zdrowie publiczne, Audiologia i foniatria, Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Diabetologia, Neurologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Suchodolska 4, 04-011 Warszawa
Zdrowie publiczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizykoterapii
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizykoterapii
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Stefana Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia andrologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób płuc, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia foniatryczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia leczenia zeza, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia proktologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Pracownia endoskopii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia krioterapii, Pracownia mammografii, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Komentarze
Polityka Prywatności