opiekamedyczna.info

ARION Szpital w Biłgoraju

ul. dr. Stanisława Pojaska 5
23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 22 05

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby zakaźne
 • Pediatria
 • Choroby płuc
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia dziecięca
 • Ginekologia onkologiczna
 • Chirurgia plastyczna
 • Kardiologia
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Urologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Hipertensjologia
 • Toksykologia kliniczna
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Geriatria
 • Medycyna paliatywna
 • Nefrologia
 • Endokrynologia
 • Reumatologia
 • Hematologia
 • Gastroenterologia
 • Epidemiologia
 • Neuropatologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Urologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neonatologia
 • Seksuologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiochirurgia
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
Specjalność
 • Izba przyjęć szpitala
 • Blok operacyjny
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział obserwacyjno-zakaźny
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział pediatryczny
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział rehabilitacyjny
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział rehabilitacji neurologicznej
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział chorób płuc
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Rehabilitacja stacjonarna

Izba przyjęć szpitala
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Choroby wewnętrzne, Neurologia, Chirurgia ogólna, Choroby zakaźne, Pediatria, Choroby płuc, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne

Blok operacyjny
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Chirurgia naczyniowa, Położnictwo i ginekologia, Otorynolaryngologia, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia dziecięca, Ginekologia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Kardiologia, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia ogólna, Anestezjologia i intensywna terapia, Urologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chorób wewnętrznych
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Kardiologia, Hipertensjologia, Choroby wewnętrzne, Choroby płuc, Toksykologia kliniczna, Alergologia, Diabetologia, Geriatria, Medycyna paliatywna, Nefrologia, Endokrynologia, Reumatologia, Hematologia, Gastroenterologia, Urologia
Leczenie stacjonarne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział obserwacyjno-zakaźny
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Choroby zakaźne, Epidemiologia, Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne

Oddział neurologiczny
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Neuropatologia, Medycyna paliatywna, Rehabilitacja medyczna, Hipertensjologia, Neurologia, Geriatria
Leczenie stacjonarne

Oddział pediatryczny
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Pediatria, Urologia dziecięca, Neurologia dziecięca, Gastroenterologia, Nefrologia, Alergologia, Endokrynologia, Diabetologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Leczenie stacjonarne

Oddział neonatologiczny
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Neonatologia
Leczenie stacjonarne

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Urologia, Endokrynologia, Ginekologia onkologiczna, Diabetologia, Hematologia, Hipertensjologia, Seksuologia, Położnictwo i ginekologia, Nefrologia
Leczenie stacjonarne

Oddział rehabilitacyjny
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna

Oddział kardiologiczny
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Endokrynologia, Rehabilitacja medyczna, Choroby wewnętrzne, Kardiologia, Hematologia, Nefrologia, Diabetologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Hipertensjologia, Kardiochirurgia
Leczenie stacjonarne

Oddział rehabilitacji neurologicznej
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja stacjonarna, Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia ogólna, Urologia, Urologia dziecięca, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia plastyczna, Pielęgniarstwo chirurgiczne, Pielęgniarstwo zachowawcze, Otorynolaryngologia, Chirurgia onkologiczna, Kardiochirurgia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna, Pielęgniarstwo zachowawcze
Leczenie stacjonarne

Oddział chorób płuc
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Hematologia, Alergologia, Geriatria, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Choroby płuc, Medycyna paliatywna, Hipertensjologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne


Komentarze
Polityka Prywatności