opiekamedyczna.info

ARION Przychodnia Specjalistyczna

ul. dr. Stanisława Pojaska 5
23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 21 23

Dziedzina medyczna
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Alergologia
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Rehabilitacja medyczna
 • Endokrynologia
 • Medycyna pracy
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna sportowa
 • Psychiatria
 • Gastroenterologia
 • Nefrologia
 • Medycyna rodzinna
Specjalność
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia wad postawy
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Punkt szczepień
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna pracy
 • Medycyna sportowa
 • Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Neurologia, Dermatologia i wenerologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Alergologia, Reumatologia, Chirurgia ogólna, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia rehabilitacyjna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia alergologiczna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Rynek 85, 23-420 Tarnogród
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Kościelna 29, 23-440 Frampol
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Kościelna 29, 23-440 Frampol
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Rynek 1, 23-420 Tarnogród
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. dr. Stanisława Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj
Choroby zakaźne, Medycyna pracy, Medycyna rodzinna
Szczepienia


Komentarze
Polityka Prywatności