opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Klara

ul. Wały Dwernickiego 43/45
42-202 Częstochowa
tel. 34 534 50 00

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Alergologia
 • Kardiologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia
 • Medycyna pracy
 • Reumatologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Gastroenterologia
 • Medycyna sportowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Okulistyka
 • Choroby wewnętrzne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Neurochirurgia
 • Choroby płuc
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Endokrynologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Ginekologia onkologiczna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Kardiologia dziecięca
 • Diabetologia
 • Nefrologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Hematologia
 • Onkologia kliniczna
 • Pediatria
Specjalność
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia hepatologiczna
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
 • Poradnia ginekologii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna sportowa
 • Szczepienia
 • Endoskopia
 • USG
 • Inne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia reumatologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Wały Dwernickiego 43/45 42-202 Częstochowa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45 42-202 Częstochowa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Wały Dwernickiego 43/45 42-202 Częstochowa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45 42-202 Częstochowa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Wały Dwernickiego 43/45 42-202 Częstochowa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45 42-202 Częstochowa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Szczepienia

Punkt szczepień
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Szczepienia

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Gastroenterologia dziecięca, Gastroenterologia
Endoskopia

Pracownia USG
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Kardiologia
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Choroby płuc, Otorynolaryngologia
Inne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologii onkologicznej
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wały Dwernickiego 43/45 42-202 Częstochowa
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wały Dwernickiego 43/45 42-202 Częstochowa
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia psychologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Pozostała opieka ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wały Dwernickiego 43/45 42-202 Częstochowa
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia onkologiczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności