opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne "MED-ALL"

ul. Budziszyńska 1
31-619 Kraków
tel. 12 641 02 21

Dziedzina medyczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Kardiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Psychiatria
 • Pediatria
 • Medycyna rodzinna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Reumatologia
 • Choroby płuc
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Geriatria
 • Chirurgia dziecięca
 • Otorynolaryngologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Neurologopedia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Nefrologia
 • Endokrynologia
 • Seksuologia
Specjalność
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Pracownia USG
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia andrologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • USG
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Szczepienia
 • Cytologia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia dermatologiczna
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia geriatryczna
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Medycyna rodzinna, Geriatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Alergologia, Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Otorynolaryngologia, Dermatologia i wenerologia, Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Cytologia

Poradnia logopedyczna
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Dermatologia i wenerologia, Alergologia, Choroby płuc, Geriatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Medycyna rodzinna, Położnictwo i ginekologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia nefrologiczna
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia andrologiczna
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Endokrynologia, Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności