opiekamedyczna.info

105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią

ul. Domańskiego 2
68-200 Żary
tel. 68 470 78 10

Dziedzina medyczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Medycyna ratunkowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Kardiologia
 • Diabetologia
 • Gastroenterologia
 • Endokrynologia
 • Reumatologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Angiologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Neurologia
 • Epidemiologia
 • Patomorfologia
Specjalność
 • Oddział dermatologiczny
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział wieloprofilowy zabiegowy
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Oddział psychiatryczny (ogólny)
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział neurologiczny
 • Blok operacyjny
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Rehabilitacja dzienna
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział dermatologiczny
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Dermatologia i wenerologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna ratunkowa
Leczenie stacjonarne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Rehabilitacja medyczna, Kardiologia
Rehabilitacja dzienna

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Diabetologia, Gastroenterologia, Endokrynologia, Reumatologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział kardiologiczny
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Kardiologia, Angiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział wieloprofilowy zabiegowy
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Otorynolaryngologia, Chirurgia stomatologiczna, Okulistyka, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział psychiatryczny (ogólny)
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Psychiatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział neurologiczny
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Anestezjologia i intensywna terapia, Neurologia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna

Blok operacyjny
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Otorynolaryngologia, Chirurgia stomatologiczna, Okulistyka
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Epidemiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Patomorfologia
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności