opiekamedyczna.info

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią -filia Żagań

ul. Żelazna 1a
68-100 Żagań
tel. 68 477 12 00

Dziedzina medyczna
 • Urologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Farmakologia kliniczna
 • Neonatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Choroby płuc
 • Choroby wewnętrzne
 • Gastroenterologia
 • Epidemiologia
Specjalność
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział wieloprofilowy zachowawczy
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Blok operacyjny
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Produkty lecznicze
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Urologia, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Oddział neonatologiczny
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Neonatologia
Leczenie stacjonarne

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne

Oddział wieloprofilowy zachowawczy
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Epidemiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Blok operacyjny
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Urologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”


Komentarze
Polityka Prywatności