opiekamedyczna.info

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią -filia Świętoszów

ul. Szkolna 13
59-726 Świętoszów
tel. 75 731 02 28

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Położnictwo i ginekologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Szczepienia
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna szkolna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie ambulatoryjne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szkolna 13, 59-726 Świętoszów
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Szczepienia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szkolna 13, 59-726 Świętoszów
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Zdrowie matki i dziecka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szkolna 13, 59-726 Świętoszów
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Szkolna 13, 59-726 Świętoszów
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Zapobieganie chorobom zakaźnym, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Szczepienia, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Szkolna 13, 59-726 Świętoszów
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Medycyna szkolna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szkolna 13, 59-726 Świętoszów
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Szkolna 13, 59-726 Świętoszów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szkolna 13, 59-726 Świętoszów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne


Komentarze
Polityka Prywatności