opiekamedyczna.info

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią

ul. Domańskiego 2
68-200 Żary
tel. 68 470 78 10

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Gastroenterologia
 • Chirurgia ogólna
 • Urologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Medycyna nuklearna
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Psychiatria
 • Medycyna ratunkowa
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Protetyka stomatologiczna
 • Stomatologia dziecięca
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Angiologia
 • Mikrobiologia
 • Audiologia i foniatria
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Farmakologia kliniczna
 • Reumatologia
Specjalność
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny nuklearnej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Izba przyjęć szpitala
 • Poradnia stomatologiczna
 • Pracownia RTG
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Pracownia hemodynamiki
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia USG
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia mammografii
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
 • Pracownia serologiczna
 • Pracownia badań słuchu
 • Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
 • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
 • Poradnia psychologiczna
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Poradnia reumatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Endoskopia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna szkolna
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Pozostałe
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Diagnostyka obrazowa
 • Badania laboratoryjne
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Szczepienia
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Scyntygrafia
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Angiografia
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • USG
 • Tomografia komputerowa
 • Inne
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Produkty lecznicze

Pracownia endoskopii
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia, Chirurgia ogólna, Urologia
Endoskopia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny nuklearnej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna nuklearna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna pracy
Medycyna szkolna, Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Izba przyjęć szpitala
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Medycyna ratunkowa, Anestezjologia i intensywna terapia, Neurologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Kardiologia, Psychiatria
Pozostałe

Poradnia stomatologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia dziecięca, Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka, Diagnostyka obrazowa

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna nuklearna
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Szczepienia, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Wyjazdowa pomoc lekarska

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem

Pracownia fizjoterapii
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja stacjonarna

Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna nuklearna
Scyntygrafia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Medycyna rodzinna
Opieka nad zdrowym dzieckiem, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Szczepienia, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Pracownia hemodynamiki
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Angiologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Angiografia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia USG
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Pracownia mammografii
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Okulistyka
Angiografia

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Diagnostyka laboratoryjna, Mikrobiologia
Badania laboratoryjne

Pracownia serologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia badań słuchu
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Otorynolaryngologia, Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Chirurgia ogólna, Okulistyka, Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna ratunkowa, Pielęgniarstwo ratunkowe
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Medycyna ratunkowa, Pielęgniarstwo ratunkowe
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Strzelecka 8, 68-212 Trzebiel
Medycyna ratunkowa, Pielęgniarstwo ratunkowe
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Reja 4, 68-300 Lubsko
Medycyna ratunkowa, Pielęgniarstwo ratunkowe
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Reja 4, 68-300 Lubsko
Medycyna ratunkowa, Pielęgniarstwo ratunkowe
Pozostałe

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Reja 4, 68-300 Lubsko
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Poradnia psychologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Poradnia reumatologiczna
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Apteka szpitalna albo zakładowa, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Izba przyjęć szpitala, Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium), Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów, Poradnia medycyny nuklearnej, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia badań słuchu, Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, Pracownia endoskopii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia hemodynamiki, Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej, Pracownia mammografii, Pracownia RTG, Pracownia serologiczna, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia urządzeń wszczepialnych serca, Pracownia USG, Punkt szczepień, Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Zespół rehabilitacji domowej
Komentarze
Polityka Prywatności