opiekamedyczna.info

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią -filia Żagań

ul. Żelazna 1a
68-100 Żagań
tel. 68 477 12 00

Dziedzina medyczna
 • Choroby płuc
 • Urologia
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Medycyna ratunkowa
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Otorynolaryngologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Psychiatria
 • Neurologia
 • Endokrynologia
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Okulistyka
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Psychologia kliniczna
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
Specjalność
 • Izba przyjęć szpitala
 • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
 • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • Ambulatorium ogólne
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia urodynamiczna
 • Pracownia serologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia domowego leczenia tlenem
 • Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia USG
 • Pracownia endoskopii
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Pozostałe
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Badania laboratoryjne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • USG
 • Endoskopia

Izba przyjęć szpitala
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Choroby płuc, Urologia, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia onkologiczna
Leczenie stacjonarne

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Medycyna ratunkowa, Pielęgniarstwo ratunkowe, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Medycyna rodzinna
Pozostałe, Wyjazdowa pomoc lekarska

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Medycyna ratunkowa, Pielęgniarstwo ratunkowe
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Medycyna ratunkowa, Pielęgniarstwo ratunkowe
Pozostałe

Ambulatorium ogólne
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Choroby wewnętrzne, Chirurgia ogólna, Pediatria, Choroby płuc, Urologia, Chirurgia onkologiczna, Położnictwo i ginekologia, Otorynolaryngologia, Dermatologia i wenerologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Podgórna 1, 67-300 Szprotawa
Medycyna ratunkowa, Pielęgniarstwo ratunkowe
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Podgórna 1, 67-300 Szprotawa
Medycyna ratunkowa, Pielęgniarstwo ratunkowe
Pozostałe

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Poradnia dermatologiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia urodynamiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia serologiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Chirurgia ogólna, Położnictwo i ginekologia, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia domowego leczenia tlenem
ul. Żelazna 1A, 68-100 Żagań
Choroby płuc
Leczenie w domu pacjenta

Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Okulistyka
Medycyna pracy

Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Choroby wewnętrzne
Medycyna pracy

Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Medycyna pracy

Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Psychologia kliniczna
Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Żagańska 80, 68-120 Iłowa
Medycyna ratunkowa, Pielęgniarstwo ratunkowe
Pozostałe

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia kardiologiczna
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia endoskopii
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne, Urologia, Chirurgia ogólna
Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
Choroby płuc
Endoskopia


Komentarze
Polityka Prywatności