opiekamedyczna.info

Ambulatoryjny Zespół Specjalistyczno-Diagnostyczny

ul. Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów
tel. 32 346 36 90

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria
 • Choroby zakaźne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Choroby płuc
 • Medycyna pracy
 • Onkologia kliniczna
Specjalność
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 • Poradnia hepatologiczna
 • Pracownia RTG
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia USG
 • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Poradnia medycyny pracy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Badania laboratoryjne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Endoskopia
 • USG
 • Medycyna pracy

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Psychiatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia hepatologiczna
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Choroby płuc
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia endoskopii
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Choroby płuc
Endoskopia

Pracownia USG
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia endoskopii
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Choroby płuc, Onkologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Choroby zakaźne
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Choroby zakaźne
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Choroby zakaźne
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Choroby płuc, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności