opiekamedyczna.info

Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

ul. Leśna 8-8a
59-300 Lubin
tel. 76 746 61 11, 76 746 62 21 , 76 746 62 20

Dziedzina medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gastroenterologia
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Hematologia
 • Immunologia kliniczna
 • Kardiologia
 • Hipertensjologia
 • Angiologia
 • Nefrologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna sportowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Kardiochirurgia
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Chirurgia dziecięca
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna paliatywna
 • Zdrowie publiczne
 • Medycyna ratunkowa
 • Geriatria
 • Choroby zakaźne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Seksuologia
Specjalność
 • Pracownia USG
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia pediatryczna
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia patologii ciąży
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia zeza
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia psychologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia RTG
 • Pracownia badań słuchu
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia hydroterapii
 • Pracownia krioterapii
 • Poradnia domowego leczenia tlenem
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Punkt szczepień
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia urodynamiczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia leczenia niepłodności
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia hepatologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Diagnostyka obrazowa
 • Endoskopia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna sportowa
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Badania laboratoryjne
 • Inne
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja dzienna
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Medycyna szkolna
 • Szczepienia
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Rezonans magnetyczny
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego

Pracownia USG
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Pracownia endoskopii
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Gastroenterologia
Endoskopia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Opieka nad osobami w starszym wieku, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zdrowie matki i dziecka, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Rehabilitacja w domu pacjenta, Opieka nad osobami w starszym wieku, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia hematologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia immunologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia kardiologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia chorób naczyń
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia nefrologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia medycyny pracy
ul. Leśna 8a, 59-300 Lubin
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia dermatologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia neurologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Neurologia dziecięca
Pozostałe, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia leczenia bólu
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia onkologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia chorób płuc
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Choroby płuc
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia reumatologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia medycyny sportowej
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia pediatryczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia patologii ciąży
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia wad postawy
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia osteoporozy
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia preluksacyjna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia okulistyczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia okulistyczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia leczenia zeza
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia audiologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Audiologia i foniatria, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia logopedyczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Leśna 8a, 59-300 Lubin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Leśna 8a, 59-300 Lubin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia psychologiczna
ul. Leśna 8a, 59-300 Lubin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Choroby płuc
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Pracownia badań słuchu
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Usługi pielęgnacyjne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia fizjoterapii
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia hydroterapii
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Choroby płuc, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Inne

Poradnia domowego leczenia tlenem
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Choroby wewnętrzne, Choroby płuc
Leczenie w domu pacjenta

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Medycyna paliatywna, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Zdrowie publiczne, Medycyna rodzinna, Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Medycyna szkolna, Oświata i promocja zdrowia

Punkt szczepień
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Szpakowa 2, 59-300 Lubin
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Medycyna szkolna, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia ogólna, Okulistyka, Dermatologia i wenerologia, Choroby płuc, Otorynolaryngologia, Gastroenterologia, Położnictwo i ginekologia, Neurologia, Urologia, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Medycyna ratunkowa
Wyjazdowa pomoc lekarska

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Kopalniana 11, 59-100 Polkowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Leśna 8a, 59-300 Lubin
Zdrowie publiczne, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Choroby zakaźne, Zdrowie publiczne
Szczepienia, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Leśna 8a, 59-300 Lubin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Neurologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Inne

Pracownia urodynamiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Urologia
Inne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Diagnostyka laboratoryjna
Inne

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Cypriana Kamila Norwida 10, 59-300 Lubin
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Medycyna szkolna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Rehabilitacja w domu pacjenta, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia alergologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia alergologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Poradnia alergologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia diabetologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia endokrynologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia leczenia niepłodności
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia hepatologiczna
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia hepatologiczna dla dzieci
ul. Leśna 8, 59-300 Lubin
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium), Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia domowego leczenia tlenem, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia geriatryczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia hematologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia hepatologiczna dla dzieci, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiochirurgiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia leczenia zeza, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia patologii ciąży, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia badań słuchu, Pracownia endoskopii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia hydroterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia krioterapii, Pracownia rezonansu magnetycznego, Pracownia RTG, Pracownia urodynamiczna, Pracownia USG, Punkt szczepień, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Komentarze
Polityka Prywatności