opiekamedyczna.info

Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 2
59-140 Chocianów
tel. 76 819 50 57

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Medycyna pracy
 • Otorynolaryngologia
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Diabetologia
 • Alergologia
 • Reumatologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna paliatywna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
Specjalność
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Punkt szczepień
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia hydroterapii
 • Pracownia krioterapii
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Diagnostyka obrazowa
 • Pozostałe
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Medycyna pracy
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Medycyna szkolna
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Szczepienia
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • USG

Poradnia rehabilitacyjna
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Diagnostyka obrazowa, Pozostałe, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia okulistyczna
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia medycyny pracy
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia logopedyczna
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Rentgenodiagnostyka, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Usługi pielęgnacyjne, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Medycyna szkolna, Oświata i promocja zdrowia, Opieka nad zdrowym dzieckiem

Punkt szczepień
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia diabetologiczna
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Diabetologia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia alergologiczna
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia reumatologiczna
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Choroby wewnętrzne, Medycyna paliatywna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Medycyna szkolna, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Medycyna szkolna, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Szkolna 1, 59-140 Chocianów
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Medycyna szkolna, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Dermatologia i wenerologia, Położnictwo i ginekologia, Otorynolaryngologia, Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Pracownia kinezyterapii
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia hydroterapii
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Choroby wewnętrzne
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Diagnostyka obrazowa, Pozostałe, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Pediatria, Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Diagnostyka obrazowa, Pozostałe, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia kardiologiczna
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Diagnostyka obrazowa, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia dermatologiczna
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia neurologiczna
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, USG, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. 3 Maja 2, 59-140 Chocianów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Diagnostyka obrazowa, Pozostałe, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego


Komentarze
Polityka Prywatności