opiekamedyczna.info

Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 3a
59-400 Jawor
tel. 76 728 26 50

Dziedzina medyczna
 • Diabetologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Kardiologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Choroby płuc
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurologia
 • Gastroenterologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Angiologia
 • Endokrynologia
 • Alergologia
Specjalność
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia USG
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia domowego leczenia tlenem
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Pracownia badań słuchu
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Inne
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe
 • Szczepienia
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Usługi pielęgnacyjne

Poradnia diabetologiczna
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Inne

Pracownia USG
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia medycyny pracy
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Medycyna rodzinna
Opieka nad osobami w starszym wieku, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia chorób płuc
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Rehabilitacja w domu pacjenta, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Rehabilitacja w domu pacjenta, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia domowego leczenia tlenem
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Choroby płuc, Choroby wewnętrzne
Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Usługi pielęgnacyjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Okulistyka, Choroby płuc, Neurologia, Otorynolaryngologia, Gastroenterologia, Dermatologia i wenerologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia badań słuchu
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Okulistyka, Choroby płuc, Neurologia, Otorynolaryngologia, Gastroenterologia, Dermatologia i wenerologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Okulistyka, Choroby płuc, Neurologia, Otorynolaryngologia, Gastroenterologia, Dermatologia i wenerologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Okulistyka, Choroby płuc, Neurologia, Otorynolaryngologia, Gastroenterologia, Dermatologia i wenerologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności