opiekamedyczna.info

Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 1
59-300 Lubin
tel. 76 728 26 40

Dziedzina medyczna
 • Diabetologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Kardiologia
 • Choroby płuc
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Urologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Położnictwo i ginekologia
 • Reumatologia
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zdrowie publiczne
 • Neurologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Pediatria
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Hematologia
 • Endokrynologia
Specjalność
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • USG
 • Szczepienia

Poradnia diabetologiczna
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia urologiczna
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia okulistyczna
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia reumatologiczna
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Pracownia USG
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Chirurgia dziecięca, Położnictwo i ginekologia, Otorynolaryngologia, Okulistyka, Neurologia, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Medycyna rodzinna, Zdrowie publiczne
Szczepienia

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia laktacyjna
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Pediatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności