opiekamedyczna.info

Centralny Szpital Kliniczny

ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 508 20 00

Dziedzina medyczna
 • Neurologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Kardiologia
 • Medycyna ratunkowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Hipertensjologia
 • Nefrologia
 • Transplantologia kliniczna
 • Gastroenterologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ginekologia onkologiczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neonatologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia plastyczna
 • Reumatologia
 • Okulistyka
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia ogólna
 • Kardiochirurgia
 • Neurochirurgia
 • Onkologia kliniczna
 • Urologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Hematologia
 • Choroby zakaźne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Medycyna nuklearna
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Genetyka kliniczna
 • Patomorfologia
 • Neuropatologia
 • Zdrowie publiczne
 • Chirurgia onkologiczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Chirurgia dziecięca
 • Radioterapia onkologiczna
 • Medycyna paliatywna
 • Pediatria
 • Farmakologia kliniczna
Specjalność
 • Oddział rehabilitacji neurologicznej
 • Oddział rehabilitacji kardiologicznej
 • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Oddział angiologiczny
 • Oddział kardiochirurgiczny
 • Oddział kardiologiczny
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Oddział nefrologiczny
 • Stacja dializ
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Pracownia endoskopii
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział/Ośrodek alzheimerowski
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział neonatologiczny
 • Blok operacyjny
 • Pracownia USG
 • Pracownia RTG
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Oddział anestezjologii
 • Oddział udarowy
 • Oddział chirurgii naczyniowej
 • Oddział chirurgii plastycznej
 • Oddział reumatologiczny
 • Oddział patologii ciąży
 • Oddział położnictwa i neonatologii
 • Oddział dermatologiczny
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Oddział urologiczny
 • Oddział endokrynologiczny
 • Oddział chorób metabolicznych
 • Oddział hematologiczny
 • Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
 • Oddział chorób zakaźnych
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Oddział okulistyczny
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Oddział transplantologiczny
 • Oddział rehabilitacyjny
 • Oddział medycyny nuklearnej
 • Oddział alergologiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Bank krwi
 • Pracownia cytologiczna
 • Pracownia lub zakład teleradioterapii
 • Pracownia lub zakład brachyterapii
 • Oddział radioterapii
 • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Oddział onkologiczny
 • Oddział medycyny paliatywnej
 • Oddział pediatryczny
 • Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Zakład patomorfologii
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Szpitalny oddział ratunkowy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Pozostałe
 • Leczenie stacjonarne
 • Angiografia
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Usługi w zakresie dializowania
 • Endoskopia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Diagnostyka obrazowa
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Pozytonowa tomografia emisyjna
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
 • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Badania laboratoryjne
 • Scyntygrafia
 • Produkty lecznicze

Oddział rehabilitacji neurologicznej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Neurologia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja stacjonarna

Oddział rehabilitacji kardiologicznej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Rehabilitacja medyczna, Kardiologia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja stacjonarna

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Kardiologia
Leczenie stacjonarne

Oddział angiologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Angiografia, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział kardiochirurgiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział kardiologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Hipertensjologia, Choroby wewnętrzne, Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział nefrologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Nefrologia, Choroby wewnętrzne, Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Stacja dializ
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Nefrologia
Usługi w zakresie dializowania

Oddział gastroenterologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Pracownia endoskopii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Gastroenterologia
Endoskopia, Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział neurologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Neurologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział/Ośrodek alzheimerowski
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne, Rehabilitacja dzienna

Pracownia elektrofizjologii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Neurologia, Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Ginekologia onkologiczna, Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział neonatologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Neonatologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Neonatologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Pracownia USG
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, USG

Pracownia RTG
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka, Diagnostyka obrazowa

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa, Diagnostyka obrazowa

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny, Diagnostyka obrazowa

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Pozytonowa tomografia emisyjna, Diagnostyka obrazowa

Oddział anestezjologii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział udarowy
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii naczyniowej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii plastycznej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Chirurgia plastyczna
Leczenie stacjonarne

Oddział reumatologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Reumatologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział patologii ciąży
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział położnictwa i neonatologii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział dermatologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii naczyniowej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Blok operacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia plastyczna
Leczenie stacjonarne

Oddział kardiochirurgiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Transplantologia kliniczna, Kardiochirurgia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Kardiochirurgia
Leczenie stacjonarne

Oddział neurochirurgiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne

Oddział urologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Onkologia kliniczna, Urologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Urologia
Leczenie stacjonarne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział endokrynologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Diabetologia, Choroby wewnętrzne, Endokrynologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział chorób metabolicznych
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Diabetologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział hematologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Onkologia kliniczna, Hematologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Hematologia, Choroby wewnętrzne, Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chorób zakaźnych
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Reumatologia, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Blok operacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie stacjonarne

Oddział okulistyczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Okulistyka
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Okulistyka
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Pracownia USG
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Okulistyka
Angiografia, Diagnostyka obrazowa, USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia endoskopii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Endoskopia

Oddział transplantologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego

Oddział transplantologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego

Oddział transplantologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Transplantologia kliniczna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego, Leczenie stacjonarne

Oddział rehabilitacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja dzienna

Oddział rehabilitacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja stacjonarna

Oddział medycyny nuklearnej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Medycyna nuklearna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział alergologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Alergologia, Choroby wewnętrzne, Choroby płuc
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Kardiochirurgia
Rentgenodiagnostyka, Diagnostyka obrazowa, Pozytonowa tomografia emisyjna

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Kardiologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, Rentgenodiagnostyka, Pozytonowa tomografia emisyjna

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Chirurgia ogólna, Transplantologia kliniczna, Chirurgia plastyczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Genetyka kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Patomorfologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Neuropatologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Bank krwi
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Zdrowie publiczne
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Blok operacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Transplantologia kliniczna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia ogólna, Chirurgia plastyczna
Leczenie stacjonarne

Oddział kardiologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Kardiologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Pracownia cytologiczna
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Blok operacyjny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Gastroenterologia, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia naczyniowa, Nefrologia, Neurochirurgia, Choroby wewnętrzne, Chirurgia dziecięca, Chirurgia ogólna, Kardiochirurgia, Neonatologia, Chirurgia plastyczna, Kardiologia, Neurologia, Urologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Endokrynologia, Okulistyka
Leczenie stacjonarne

Pracownia lub zakład teleradioterapii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Onkologia kliniczna, Radioterapia onkologiczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Diagnostyka obrazowa, Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia lub zakład brachyterapii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Onkologia kliniczna, Radioterapia onkologiczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Diagnostyka obrazowa, Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział radioterapii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Radioterapia onkologiczna, Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Oddział onkologiczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział medycyny paliatywnej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Medycyna paliatywna
Leczenie stacjonarne

Oddział rehabilitacyjny
ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja stacjonarna

Oddział pediatryczny
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Neonatologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Medycyna nuklearna
Scyntygrafia, Pozytonowa tomografia emisyjna, Pozostałe usługi pomocnicze, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Zakład patomorfologii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Patomorfologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Chirurgia ogólna, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Medycyna ratunkowa, Choroby wewnętrzne, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia ogólna
Pozostałe


Specjalizacja: Apteka szpitalna albo zakładowa, Bank krwi, Blok operacyjny, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium), Oddział alergologiczny, Oddział anestezjologii, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział angiologiczny, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział chirurgii naczyniowej, Oddział chirurgii plastycznej, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział chorób metabolicznych, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział chorób zakaźnych, Oddział dermatologiczny, Oddział endokrynologiczny, Oddział gastroenterologiczny, Oddział hematologiczny, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, Oddział kardiochirurgiczny, Oddział kardiologiczny, Oddział medycyny nuklearnej, Oddział medycyny paliatywnej, Oddział nefrologiczny, Oddział neonatologiczny, Oddział neurochirurgiczny, Oddział neurologiczny, Oddział okulistyczny, Oddział onkologiczny, Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii, Oddział otorynolaryngologiczny, Oddział patologii ciąży, Oddział pediatryczny, Oddział położnictwa i neonatologii, Oddział położniczo-ginekologiczny, Oddział radioterapii, Oddział rehabilitacji kardiologicznej, Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział rehabilitacyjny, Oddział reumatologiczny, Oddział transplantologiczny, Oddział udarowy, Oddział urologiczny, Oddział/Ośrodek alzheimerowski, Pracownia cytologiczna, Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, Pracownia elektrofizjologii, Pracownia endoskopii, Pracownia lub zakład brachyterapii, Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej, Pracownia lub zakład teleradioterapii, Pracownia radiologii zabiegowej, Pracownia rezonansu magnetycznego, Pracownia RTG, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia USG, Stacja dializ, Szpitalny oddział ratunkowy, Zakład patomorfologii, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Komentarze
Polityka Prywatności