opiekamedyczna.info

Ambulatorium im. św. Barbary

pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec
tel. 32 368 20 00, 32 368 27 01

Dziedzina medyczna
 • Neurologia
 • Kardiologia
 • Diabetologia
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia plastyczna
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Choroby płuc
 • Onkologia kliniczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurochirurgia
 • Angiologia
 • Kardiochirurgia
 • Psychologia kliniczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Nefrologia
 • Medycyna rodzinna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Alergologia
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Urologia
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Gastroenterologia
 • Reumatologia
 • Medycyna pracy
 • Endokrynologia
 • Medycyna sportowa
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
Specjalność
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia domowego leczenia tlenem
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Stacja dializ
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Pracownia hemodynamiki
 • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia wad serca
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia densytometryczna
 • Pracownia badań słuchu
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia chorób naczyń
 • Pracownia USG
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Pracownia RTG
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Rentgenodiagnostyka
 • Angiografia
 • Inne
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Usługi w zakresie dializowania
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Diagnostyka obrazowa
 • Tomografia komputerowa
 • Medycyna pracy
 • Endoskopia
 • USG
 • Leczenie stomatologiczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Neurologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia diabetologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Diabetologia, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia kardiologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia leczenia bólu
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Anestezjologia i intensywna terapia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Leczenie stacjonarne

Poradnia chorób płuc
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Choroby płuc, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia domowego leczenia tlenem
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Choroby płuc
Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia radiologii zabiegowej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Neurochirurgia, Neurologia, Chirurgia naczyniowa, Angiologia, Kardiologia, Kardiochirurgia
Rentgenodiagnostyka, Angiografia, Inne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Psychologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Stacja dializ
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Nefrologia
Usługi w zakresie dializowania, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Wyjazdowa pomoc lekarska, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia okulistyczna dla dzieci
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia alergologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia hemodynamiki
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kardiologia
Angiografia, Inne, Rentgenodiagnostyka, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kardiologia
Inne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia nadciśnienia tętniczego
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia wad serca
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kardiologia
Inne

Pracownia tomografii komputerowej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, Tomografia komputerowa, Inne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia elektrofizjologii
pl. Medyków 1, 42-100 Sosnowiec
Kardiologia
Rentgenodiagnostyka, Angiografia, Inne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia naczyniowa
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Neurochirurgia
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia plastyczna
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kardiochirurgia, Rehabilitacja medyczna, Chirurgia naczyniowa, Kardiologia, Fizjoterapia, Choroby wewnętrzne, Pielęgniarstwo kardiologiczne, Pielęgniarstwo operacyjne, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Pozostałe usługi pomocnicze, Rehabilitacja dzienna

Poradnia chorób wewnętrznych
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Choroby wewnętrzne, Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia gastroenterologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia hepatologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia chirurgii naczyniowej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia naczyniowa, Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia nefrologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia neurologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia leczenia bólu
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia reumatologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia rehabilitacyjna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia chirurgii ogólnej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia proktologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia chirurgii plastycznej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia neurochirurgiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia okulistyczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia otorynolaryngologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia urologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia medycyny pracy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia endoskopii
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Gastroenterologia
Endoskopia, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia densytometryczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia badań słuchu
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Okulistyka
Angiografia, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Reumatologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Choroby płuc, Onkologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia żywieniowa
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Onkologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Diabetologia, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia plastyczna
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Gastroenterologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Neurologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, USG, Angiografia, Inne

Poradnia chorób metabolicznych
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Choroby wewnętrzne, Diabetologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia medycyny sportowej
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Medycyna sportowa, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia stomatologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Pracownia fizjoterapii
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia chorób naczyń
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia naczyniowa, Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Neurologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia USG
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Psychologia kliniczna
Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi pomocnicze, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia dermatologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia ginekologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia endokrynologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia onkologiczna
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia RTG
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, USG, Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kardiologia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, USG, Oświata i promocja zdrowia


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia domowego leczenia tlenem, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia proktologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia wad serca, Poradnia żywieniowa, Pracownia badań słuchu, Pracownia densytometryczna, Pracownia elektrofizjologii, Pracownia endoskopii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia hemodynamiki, Pracownia radiologii zabiegowej, Pracownia RTG, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia urządzeń wszczepialnych serca, Pracownia USG, Stacja dializ, Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej, Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Komentarze
Polityka Prywatności